Projecte abraça’m

El projecte Abraça’m neix amb l’objectiu de garantir una atenció immediata no professional de qualitat en les situacions d’ennuegament que es produeixen en els establiments hotelers i de restauració del municipi de Salou.
L’ennuegament pot provocar un quadre d’asfíxia, amb una elevada mortalitat. Representa la 3º causa de mort accidental a Espanya.
La maniobra de Heimlich és el procediment d’emergència utilitzat per tractar l’ennuegament. No cal ser professional sanitari per practicar-la.
Els establiments adherits al projecte Abraça’m disposen de personal que han rebut formació teòrico-pràctica en primers auxilis i maniobra de Heimlich.

Projecte Abraça’m
PRESENTACIÓ 

SOL•LICITUD ADHESIÓ D’UN ESTABLIMENT

SOL•LICITUD INSCRIPCIÓ DEL PROFESIONAL

Explorador recomanat: Mozila Firefox